การรับรอง

BMC ได้รับการรับรองทั้งผลิตภัณฑ์ลวดแม่เหล็กและด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อตอบสนองข้อกำหนดทั้งหมดของท่านได้ โดยท่านสามารถดาวน์โหลดการรับรองผลิตภัณฑ์และด้านสิ่งแวดล้อมของเราได้ หากท่านต้องการหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (CoO) โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ BMC

 • Product certification and standards
  - TISI
  - UL ( File no. E501068 )
  - RoHS
 • Quality and Manufacturing
  - IATF 16949
  - ISO 9001
 • Environmental and Policy
  - ISO 14000